O etnogenezi Bošnjana - Bošnjaka

Budućnost za Bosance sve tri vjere će nastupiti kada saznamo istinu o prošlosti. Dok god budemo znali samo dio istine bit ćemo samo u sadašnjosti. Hakija Zoranić

21.06.2013.

 

 

8. BOŠNJANI NAKON PADA SAMUILOVA CARSTVA

8.1 KRATKO O BOŠNJANIMA U XI STOLJEĆU

8.2 O RADU DUALISTA HRISTJANA (KRISTJANA) U BOSNI, HUMU I RAŠKOJ NAKON PADA SAMUILOVA MAKEDONSKOG CARSTVA

9  MIT O KATOLIČANSTVU U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI

Da li je bilo katoličke biskupije ili pravoslavne episkopije u Bosni?

9.1     Predhodne napomene

9.2 Mit o katoličanstvu u srednjovjekovnoj Bosni započeo je na osnovu krivotvorina kralja Bodina i barskog biskupa Petra

9.3  Priče o nekakvoj katoličkoj bosanskoj biskupiji iz 1089. god. nisu zasnovane na relevantnim izvorima

9.4 NEKA OD SAVREMENIH POGREŠNIH SHVATANJA O KRSTJANIMAVJERNICIMA CRKVE BOSANSKE

 

9.5    Mišljenje drugih autora o knjizi Maje Miletić

9.6 Šta kaže Jaroslav Šidak o knjizi Maje Miletić

10 KRATKO O BOŠNJANIMA U XII STOLJEĆU

Kratka orijentaciona napomena o dinastiji Kotromanića

10.1 BOŠNJANIN BAN BORIĆ (1154.-1166?)

10.2 BOŠNJANIN BAN KULIN (1180.-1204.)

       O BOŠNJANIMA I NJIHOVOJ DRŽAVI BOSNI U XIII STOLJEĆU

       Neuspjeli pokušaji pape Inoćentija III da u Bosnu i Hum ubaci katoličanstvo, pritisci na   Bošnjane i Kulina bana 1200. - 1203. god.

       KRATKO O ZBORU NA BILINU POLJU 08.04.1203.G.

       Kako N. Klaić tumači događaje vezane za zbor na Bilinu Polju 1203. g.

       ANEKS O NAZIVU KRSTJANI NAKON SPOZNAJA POSLIJE ZBORA NA BILINU POLJU 1203. GODINE

 Da vidimo do čega je došao Salih H. Alić tokom njegovog istraživanja značenja apelativa krstjani u abjuraciji

        POKUŠAJ DEFINICIJE CRKVE BOSANSKE

10.3   BOŠNJANIN BAN MATEJ NINOSLAV (1230.-1249.)

 Novi neuspjeli pokušaji i pritisci Rimske kurije na Bošnjane i bana Mateja Ninoslava 1230. - 1249. da se u Bosnu ubaci katoličanstvo i da se u njoj osnuje katolička biskupija.

10.4 PRIJEZDA I - U USORI (1233.-1267.)

10.5 NINOSLAVA JE NASLIJEDIO PRIJEZDA II (1250.-1283.)

       O BOŠNJANIMA U DRUGOJ POLOVINI XIII STOLJEĆA

        Kratko o srpskom ex kralju Dragutinu i navodnom dolasku franjevaca u Bosnu 1291. god.

11  KRATKO O BOŠNJANIMA I BOSNI U XIV STOLJEĆU

       HRVATSKI VELIKAŠI BRIBIRSKI ŠUBIĆI NISU USPJELI POSTATI   GOSPODARI BOSNE

          O BOŠNJANIMA I NJIHOVOM OSMOM VLADARU BOŠNJANINU BANU STEPANU II  KOTROMANIĆU

11.1 Daljne analize dokumenata o Bošnjanima, o odnosu Stepana II i Tvrtka I Kotromanića prema katoličanstvu i Crkvi bosanskoj

11.2 O BOŠNJANIMA U NAJSRETNIJEM VREMENU BOSNE KAD JE POSTALA KRALJEVINA I NJIHOVOM KRALJU TVRTKU I KOTROMANIĆU

Proširenjem Kraljevine Bosne na istok preko pola teritorija današnjeg Sandžaka ušlo je u njen sastav; takvo stanje zatekli su osmanski Turci

Krunisanjem je dobio naziv Stefan Tvrtko I v hrista boga Kral Srbljem i Bosne i Primorja

VAŽNI DOKUMENTI O IMENU BOŠNJANI IZ XIV i XV STOLJEĆA

a) Odgovori pape Grgura XI iz Avinjona 1373. g. na 23 pitanja koja mu je uputio Bartolomej iz Alvernie Vikar Franjevačke vikarije za Bosnu koja je imala sjedište u Đakovu u Slavoniji

 b) Važan dokument iz XIV st. o imenu Bošnjani jeste Tvrtkova darovnica Vukcu Hrvatiniću

c) Dvije do sada poznate povelje kralja Tvrtka I iz kojih se takođe vidi da se stanovništvo Bosne i Huma zove Bošnjani a elita njihovog plemstva "dobri Bošnjani"

 d) Daljni dokazi da je Crkva bosanska bila manihejska i da se narod zvao Bošnjani i u vrijeme pada Bosne

 e) Evo još važnih dokumenata da se narod zvao Bošnjani i u pred osmansko doba i kontinuirano se nastavio tako zvati i nakon pada Bosne tokom cijelog perioda Osmanske vladavine u Bosni

 

STEĆCI - SU KRUCIJALNI DOKAZ IDENTITETA BOŠNJANA

Tvrtka je naslijedio kralj STJEPAN DABIŠA (1391.-1395.) vjerovatno jedanaesti vladar po redu?

12     BOŠNJANI I BOSNA U XV STOLJEĆU

12.1             Zašto vladari srednjovjekovne Bosne nisu dopuštali pokrštavanje Bošnjaka

12.2             Srednjovjekovna Bosna nije bila kršćanska ni hrišćanska nego krstjanska - manihejska

12.3             Značajniji dosadašnji autori koji su pisali o Crkvi bosanskoj

   12.4   VJEROVATNO SEDAMNAESTI VLADAR BOSNE BOŠNJANIN KRALJ STEPAN TOMAŠ (1443.-1461.)

 

13  O CRKVI BOSANSKOJ UOČI NJENOG NESTANKA

ŽESTOKA OFANZIVA PAPE I FRANJEVACA NA MANIHEJSKU CRKVU BOSANSKIH KRSTJANA  

Počeci nestajanja organizacije Crkve bosanske  

 UZROCI NESTANAKA MANIHEJSKE CRKVE BOSANSKIH KRSTJANA I ZAJEDNO SA NJOM SREDNJOVJEKOVNE DRŽAVE BOSNE

Pogrešna mišljenja pojedinih autora o nestanku Crkve bosanske

VJEROVATNO OSAMNAESTI VLADAR BOSNE BOŠNJANIN KRALJ STEPAN TOMAŠEVIĆ (1461-1463)

Pismo bosanskog kralja Stepana Tomaševića rimskom papi Piu II 1461. god.

14  PAD KRALJEVINE BOSNE 1463. G., DRŽAVE BOŠNJANA STARE OKO ŠEST STOTINA GODINA

Osmanlije su postepeno osvajale istočne dijelove Bosne i Hercegovine još 1414. i 1421. godine nadalje

DRAMATIČNA ZBIVANJA

STANJE KOD BOŠNJANA NAKON SLOMA CRKVE BOSANSKIH MANIHEJA (KRSTJANA) 1459. GOD. I BOSANSKOG KRALJEVSTVA 1463.GOD.

Kratko o Jajačkoj i Srebreničkoj banovini (1465.-1526.)

Nasilno pokatoličavanje započeto za kralja Tomaša se nastavilo u Jajačkoj i Srebreničkoj banovini

A.    O PRELAŽANJU BOŠNJANA MANIHEJSKE VJERE NA ISLAM

B.     U Bosanskom kraištu

C.   NESTANAK MANIHEJSKE CRKVE BOSANSKE I PRIMANJE ISLAMA, KATOLIČANSTVA I PRAVOSLAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI

D.   Prethodne napomene o nestanku Crkve bosanske

E.    Pogrešno je mišljenje N. Malcolma ''kako je zagonetno nestala Crkva bosanska''?

F.     O dvoličnom stavu Dragoljuba Dragojlovića

G.   NASTANAK TRI VJERE KOD BOŠNJANA I TO MUSLIMANA, KRŠĆANA I HRIŠĆANA

H. ZAŠTO JE ZNATNO VEĆI BROJ BOŠNJANA - MANIHEJA PREŠAO NA ISLAM NEGO U KATOLIKE I PRAVOSLAVCE

I. SAŽETAK O MANIHEJSKOJ CRKVI BOSANSKOJ

 

J. ZAKLJUČAK O NESTANKU CRKVE BOSANSKE

Procesi nestajanja Crkve bosanske čvrsto su povezani sa nestajanjem države Bošnjana

Položaj Bošnjana katolika nakon pada Bosne

BOSNA SREBRENA

 Položaj Bošnjana pravoslavaca pod vlašću Osmanlija

JE LI BILO ISLAMA U BOSNI I PRIJE DOLASKA OSMANLIJA?

 Dio o Vlasima i Balijama

 IME BOŠNJANI-BOŠNJACI OSTALO JE NEPROMIJENJENO TOKOM CIJEOG OSMANSKOG PERIODA KOD SVE TRI NOVONASTALE VJERE

O kontinuitetu narodnog imena Bošnjani - Bošnjaci u Osmanskom periodu

Dokazi da su se bh. katolici pa i pravoslavci s ponosom zvali BOŠNJACI

 BOŠNJACI JEDAN NAROD RAZVRSTAN U TRI VJERE

 Etničko stablo Bošnjana - Bošnjaka Bošnjaci su tokom osmanske vladavine imali visoku patriotsku svijest da im je Bosna jedina domovina

KRATKO O POKRETU ZA AUTONOMIJU BOŠNJAKA POD VOĐSTVOM HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA

15   POJAVA IDEJA O VELIKOJ SRBIJI I VELIKOJ HRVATSKOJ OSVAJANJEM BOSNE I HERCEGOVINE

O PRVIM IDEJAMA ZA OSVAJANJE BOSNE I HERCEGOVINE I NJENO PRIKLJUČENJE SRBIJI

O VELIKOSRPSKOJ PROPAGANDNOJ BORBI ZA OSVAJANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Kratko o mišljenju Dositeja Obradovića u vezi Bošnjaka sve tri vjere

 Kratko o ulozi Vuka Stefanovića Karadžića u vezi Bošnjaka

POSRBLJIVANJE BOŠNJAKA PRAVOSLAVNE VJERE  

Kako su još tada radili velikosrpski nacionalisti i aktivisti?

 Osnivanje u Sarajevu Društva za širenje srpskog imena u Bosni i Hercegovini 1862. god. ili 1863. god.

 POHRVAĆIVANJE BOŠNJAKA KATOLIKA

 Osnivanje u Sarajevu 1862.g. Društva za širenje hrvatskog imena u Bosni i Hercegovini

Kako je vršena indoktrinacija, manipulacijom lažima gdje se ko naselio u VI i VII stoljeću

 Tzv. Nevesinjska puška - ustanci pravoslavnih seljaka u Hercegovini i zatim u Bosni 1875. - 1878. god. jesu glavni povod da je Austro - Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu 1878.g.

 

OKUPACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD STRANE AUSTROUGARSKE 1878. GOD. NAPOMENA O KALAYU POSRBLJIVANJE, ODNOSNO POHRVAĆIVANJE BOŠNJAKA MUSLIMANA

POKRET MUSLIMANA ZA KULTURNO-PROSVJETNU I VJERSKU AUTONOMIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Dešavanja pojačanog katoličkog prozelitizma Kontinuirani pritisci i indoktrinacija radi promjene imena: umjesto Bošnjaci - muslimani

 O navodnom samonapuštanju bošnjaštva i prelasku na muslimanstvo krajem XIX i početkom XX stoljeća

Pojačane aktivnosti posrbljivanja i Bošnjaka muslimana od oko 1895.g. i u dijaspori

Daljne akcije pohrvaćivanja Bošnjaka muslimana

 

PRILOG ETNOGENEZI BOŠNJAKA SANDŽAKA

 

PERFIDIJE OKO ZATIRANJA IMENA BOŠNJAK  SU SE NASTAVILE I TOKOM  XX STOLJEĆA

Kako hrvatski nacionalisti tumače etnogenezu bosanskohercegovačkih Hrvata i njihovu nacionalnost

Kontinuirano slamanje Bošnjaka muslimana od sloma njihovog ustanka pod vođstvom, Husein - kapetana Gradaščevića 1832. -1995.

Samo nekoliko činjenica o Bošnjacima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca

Kratko o sporazumu Cvetković - Maček KRATKO O BOŠNJACIMA OD 1941. DO 1992.G

 a) Stvaranje tzv. NDH

b) O projektu Stevana Moljevića

 c) O ustancima partizana širom Jugoslavije Ko je zaustavio sramotni bratoubilački rat 1941. - 1945?

d) Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a i Drugo zasjedanje AVNOJ-a vratili su državnost BiH

 e) O agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995.

NEKA SLOBODNA RAZMATRANJA POŽELJNA UZ OVU TEMU

1. Historijske posebnosti bošnjačke - bosanske nacije

2. Teškoće političke analize nacionalne emancipacije Bošnjaka

3. O postanku (opstanku) bošnjačke nacije

4. Manipuliranje pojmom nacije izazivanjem zbrke u medijima i u udžbenicima štampanim u Beogradu i u Zagrebu

5. Ko su nacionalisti u BiH

6. Pokušaj definiranja današnja tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine

7. Sažetak o imenu Bošnjani (Bošnjaci)

8. Važna analiziranja i razmatranja o savremenim Bosancima, Bosni i Hercegovini

9. Moja sugestija i apel za moguću etničku reintegraciju radi očuvanja jedinstvene države BiH

10. Pokušaj definiranja Bošnjaka
Kratko u vidu uzgrednih napomena o nazivu Bosanac
Specifičnost Bosanaca u odnosu na Amerikance i Švajcarce

11. O budućoj demokratskoj Bosni i Hercegovini
Pokušaj sažimanja suštine sadržaja knjige prije zaključka

ZAKLJUČAK

Recenzija akademika prof. dr. Muhameda Filipovića

 

 

O etnogenezi Bošnjana - Bošnjaka
<< 06/2013 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30